Битки на седмицата: Днес

Брой победи в Битките на седмицата:
Видеограф Carlos van Oostrum
48
Видеограф Oneshchak Production
29
Видеограф Juergen Holcik
29
Видеограф Evgeny Hollywood
21
Видеограф Patrick M.
21
Видеограф PK video Films
19
Видеограф Logic FreeMind
16
Видеограф Moodvideomaking
15
Видеограф Eduard Carp
14
Видеограф Alex Olteanu
14
Видеограф Medio Limon
14
Видеограф GOODzyk production
14
Видеограф Darius Cornean
13
Видеограф OMEGA Studio
12
Видеограф Alexandros Ktistakis
12