Битки на седмицата: Днес

Брой победи в Битките на седмицата:
Видеограф Carlos van Oostrum
50
Видеограф Juergen Holcik
32
Видеограф Oneshchak Production
29
Видеограф Evgeny Hollywood
21
Видеограф Patrick M.
21
Видеограф PK video Films
19
Видеограф Logic FreeMind
17
Видеограф GOODzyk production
16
Видеограф Moodvideomaking
15
Видеограф Darius Cornean
15
Видеограф Eduard Carp
14
Видеограф Alexandros Ktistakis
14
Видеограф Alex Olteanu
14
Видеограф Medio Limon
14
Видеограф OMEGA Studio
12
2021 септември 28 — октомври 4
2021 септември 27 — октомври 3
2021 септември 26 — октомври 2
2021 септември 25 — октомври 1
2021, септември 24 — 30
2021, септември 23 — 29
2021, септември 22 — 28