Výroční cena profesionálů
WEVA RuAward 2016
Hlavní kategorie
1/27
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Anya & Roma // Love Story
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Showreel 2016
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - NOIR Films Showreel - all about us
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Together
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - “Your Love is a Precious Stone for Me”
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Showreel Story
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - showreel 2016

Anya & Roma // Love Story

Videographer Rustam Kurbanov

Moskva, Rusko
Dmitry Sedov — 5
Antonio F. Morenilla — 4
Leoš Brabec — 4
Bojan Mitkovski — 4
Pedroel Pinto — 4
Riccardo Fasoli — 4
Ricardo Mariga — 4
Al Agua Cinema — 4
∑ 33