Η Παγκόσμια Ένωση Βιντεογράφων Εκδηλώσεων

2016 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
During recent years videographers living outside the Europe have been joining the community actively. A strategic decision was taken for the further development of association and community of videographers from all over the world: to close the project EEVA.PRO and on the basic of this project to start a new one — WEVA.PRO.
2015 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
The number of videographers on the website exceeded 1600 persons. Masters of videography from all over the world have started to join the community.

Big forums of videographers were held in Bulgaria www.facebook.com/events/1558995074340547 and Russia mffv.ru with the support of EEVA.

The 6-th european competition of wedding video EEVA Award 2015 was organized. The winner in the main nomination — the Videographer of the year — became Ruzal Almadyshev (Saint Petersburg, Russia). There are many videographers both from Europe and from other countries (for example from Brazil) among participants and winners.
2014 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
Planned development of EEVA led to the increasing of the number of participants, despite of strict moderation and deleting non-active accounts.

Big forums of videographers were organized in Spain, Italy, Bulgaria, Germany and Russia with the support of EEVA.

The wedding competition "Battle of backstages" was arranged.

The 5-th european competition of wedding video was organized. The winner in the main nomination — The videographer of the year — became Artem Korchagin (Nizhni Novgorod, Russia).
2013 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
The website has changed it's design. Very strict moderation of new users has started. Empty and non-active accounts are deleted.

Big forums of videographers were organized in Italy www.facebook.com/groups/fstvfmembers, Bulgaria and Russia with the support of EEVA.

The 4-th european competition of wedding video was organized. The winner in the main nomination — The videographer of the year — became Artisland Studio (Moscow, Russia).
2012 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
In european videography appeared and became noticeable many new names, style solutions in video changed a lot, appeared trendsetters who sere using new methods and technologies: sliders, drones, GoPro.

Big Forums of videographers were held in Italy, Bulgaria, Greece, Turkey, Germany and Russia with the support of EEVA.

The 3-rd european competition of wedding video was organized. The winner in the main nomination — The videographer of the year — became Leos Brabeck (Prague, Czech Republic).
2011 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
The beginning of a very active work with website EEVA.PRO — invitation of users; first time "Video of the day" was implemented; different services were started and tested, such as "Сriticism", "Battle" and etc.

Live events were organized in many citites of Russia, The Ukraine, countries of CIS and Europe. Great support in transtalion of texts and developing of the website was provided by Leos Brabek, Antonio Domingo, Javier Tabares, MP Studio, Maxim Dedkoff and many other colleagues.

The design of the website was changed at the end of the year. First anniversary EEVA celebrated with new "web face" and forum. The website counted more then 1000 videographers from 20 europian countries.

The 2-nd european competition of wedding video was organized. The winner in the main nomination — The videographer of the year — became DigitalVideoArt Studio (Canary Islands, Spain).
2010 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
The design of the website was changed at the end of the year. First anniversary EEVA celebrated with new "web face" and forum. The website counted more then 1000 videographers from 20 countries of the world.

The domain EEVA.PRO was registered on 19 November 2010 and the work with website of the community started.
2009 έτος
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
, αριθμός φωτογραφίας
First experience in communication and cooperation was arranged on the basic of social networks both with the forum www.videograph.ru, which was created on 22-nd of May 2007.

An international professional community — Europian assosiation of event videographers (EEVA) — was created in the begginng of 2009 during the local meeting in Prague (Czeck Republic) and originally united 50 collegues from 10 countries of the world (Spain, Russia, the Ukraine, Bulgaria, Czeck Republic, Germany, Poland, Belarus, Lithuania, Kazakstan, Greece).

With the support and participation of videographers from EEVA the second BrautPara.de was held in Germany: www.brautpara.de/brautparade/brautparade-2009