Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2016
Ειδικότητες γάμου
2/53
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - PROSTUDIO :: POLAND :: Iza.Tim
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - The Wedding Diana & Bruno
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Фёдор и Екатерина
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE ANA Y PASCU
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - WEVA Awards - Wedding SDE from Beijing
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Maxim and Anastasiya
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - S.D.E.
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Wedding Flash

The Wedding Diana & Bruno

Βιντεογράφος Film Art Team

Πόρτο, Πορτογαλία
Dmitry Sedov — 8
Robert Balasko — 5
Julia Vopilova — 8
Mari Bushaeva — 8
Ricardo Mariga — 7
Anton Yasirov — 10
Rafa Gonsalves — 5
David Perry — 8
∑ 59