Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2016
3/32
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Екатерина и Фёдор
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Diane + Elli Roy Save the Date
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - The small garden on the roof
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Raquel & Fernando = Adventure
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save The Date | Danielle & Antonis
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Anton & Sveta Invitation Video
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Aleksey+Catherine.  Coming Soon…
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - MIKO & DADA Wedding Invitation
WEVA Award 2016 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Catalina & Tiberiu - SAVE THE DATE - 20 august 2016

The small garden on the roof

Βιντεογράφος Avatarfilms

Περμ, Ρωσία
Robert Balasko — 6
Julia Vopilova — 7
Mari Bushaeva — 8
Ricardo Mariga — 6
Anton Yasirov — 9
David Perry — 9
Nik Pekridis — 7
Ninoslav Stojanovic — 7
∑ 59