Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
2/99
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Languor souls
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Alina & Vladimir | Love Story
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - The Request
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Your art of love
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Edward & Anna
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - to the stars and back
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - R & D
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - L'isola delle Spezie

Alina & Vladimir | Love Story

Βιντεογράφος Artem Korchagin

Νίζνι Νόβγκοροντ, Ρωσία
Dmitry Sedov — 9
Luz Casal — 5
Lukasz Kujawski — 9
Riccardo Fasoli — 7
Priscilla Torres & Diego Alcalde — 10
Lenny Pellico — 8
∑ 48