Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
Κύριες υποψηφιότητες
1/161
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - - I N F I N I T Y - | Wedding based on the CoCo
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - Emma / Jag - Love in Sorrento
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - Eleanor+Tom
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - FOR A LIFETIME OF HAPPINESS
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - ValyaAnya // ElectricLove // Mallorca, Spain
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - The Italian Wedding
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Μοντέρ - Montse & David

- I N F I N I T Y - | Wedding based on the CoCo

Βιντεογράφος Dima Raduga

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
Alex Colom — 8
Riccardo Fasoli — 9
Sergei Checha — 9
Alex Rud — 9
Daniel Carvajal — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 60