Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
Κύριες υποψηφιότητες
9/209
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - 4 Elements of Love - Maria Carolina & Rodrigo
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Wait is Done // Costa Navarino
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - USA Desert Adventure
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Ama Me Fideliter
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Valzer in Sicily
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Elope in Tuscany
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Mens world. Daniel+Damian
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sergey & Victoria / Wedding Trip Georgia
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Patka & Miikka | Folwark Ruchenka Barn House
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - TheBigDay
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Jess+Seb (short award edition)
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Eleanor+Tom
WEVA Award 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Natalia & Roman Wedding

Mens world. Daniel+Damian

Βιντεογράφος PEPA Studio

Ζιελόνα Γκόρα, Πολωνία