Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA BalkanAward 2017
Ειδικότητες γάμου
2/8
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Sacramento , California | Wedding Trailer | O&G
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Flying love ...
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Love From Above
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Ramona & Giorgio
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - M&A / Wedding Teaser
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Showreel 2017
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Best Pilot
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Alexandra & Daniel

Flying love ...

Βιντεογράφος baba 3D studio

Σκόπια, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 9
Bojan Mitkovski — 10
Studio Boutique — 2
Sergey Andreev — 2
Maru Films — 3
Ninoslav Stojanovic — 9
Sharrone Calafiore — 8
∑ 52