Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA BalkanAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
5/24
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Cristiana + Filip | Wedding Film
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Ela & Adi
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Georg and Julia
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - LOVE IN STORM
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - How Deep Is Your Love …
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - wedding | b+a | primefilms
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alexandra + Marian - love for love
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sarah & Jonathan
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - I.D. Brothers Pro
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Distant memorieS
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - “You make my heart go BOOM”

How Deep Is Your Love …

Βιντεογράφος baba 3D studio

Σκόπια, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Dmitry Sedov — 8
Artem Korchagin — 6
Bojan Mitkovski — 8
Studio Boutique — 10
Sergey Andreev — 1
Maru Films — 2
Ninoslav Stojanovic — 7
Sharrone Calafiore — 6
∑ 48