Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
3/15
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Agata & Damian
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Wedding under sky... October night.
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Anna & Janek - Highlights
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Creativity in wedding cinematography by Marry Me Studio
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Forevermore | A&L
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Sandra & Łukasz - Highlights
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Marta & Michał - Wedding Highlights | KM Studio
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Καμεραμάν - Patrycja + Dawid | Wedding Highlights

Anna & Janek - Highlights

Βιντεογράφος Wedding Studios

Βαρσοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 8
Reticências Produções — 5
La fabriqueta films — 4
Welcome Films — 9
Elton Sabatino — 7
Diego Ortuso — 6
George Zorbas — 6
Gione da Silva — 8
∑ 53