Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
2/17
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Lovers in darkness
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sandra & Łukasz - Highlights
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Invented, directed, shot, edited, graded by one
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Love in mistic forest | M&K
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Never Alone, Klaudia & Jakub, Sydney, Australia

Lovers in darkness

Βιντεογράφος Pepa Films

Ζιελόνα Γκόρα, Πολωνία
Dmitry Sedov — 9
Reticências Produções — 7
La fabriqueta films — 8
Welcome Films — 10
Elton Sabatino — 6
Diego Ortuso — 4
George Zorbas — 5
Gione da Silva — 8
∑ 57