Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2018
Ειδικότητες γάμου
5/12
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Color sample
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Color grading reel
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Rekiny Filmowe - Aleksandra & Grzegorz - Trailer
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - #ChristmasMIX
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Paulina | Shane
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Behind The Mouintains of Love - weddingstudios.pro
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Agnieszka & Mateusz
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Iwona i Karol - Foggy Sunrise
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Magda i Mariusz
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - P + J Wedding teaser
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - The Shining

Paulina | Shane

Βιντεογράφος Invert Studio

Κρακοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 9
Lukash Jankowsky — 8
Kamil Olszowy — 7
Marry Me Studio — 5
Marek Kalabunowski — 6
Konrad Bursa — 7
Lenny Pellico — 6
Rohman — 4
∑ 52