Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2018
Ειδικότητες γάμου
2/12
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Color sample
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Color grading reel
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Rekiny Filmowe - Aleksandra & Grzegorz - Trailer
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - #ChristmasMIX
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Paulina | Shane
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Behind The Mouintains of Love - weddingstudios.pro
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Agnieszka & Mateusz
WEVA PlAward 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Iwona i Karol - Foggy Sunrise

Color grading reel

Βιντεογράφος Alpaka Wedding Videography

Βαρσοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 8
Lukash Jankowsky — 8
Kamil Olszowy — 10
Marry Me Studio — 6
Marek Kalabunowski — 8
Konrad Bursa — 9
Lenny Pellico — 7
Rohman — 8
∑ 64