Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2016
Ειδικότητες γάμου
1/8
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Pilot Reel
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Showreel 2016
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Максим и Екатерина - Love Story (France,Nice)
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Olga & Dmitry - wedding preview
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - "3min cut" version of Summer Weddings
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Андрей & Тома
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Wedding aeroreel

Pilot Reel

Βιντεογράφος Артём Корчагин

Νίζνι Νόβγκοροντ, Ρωσία
Dmitry Sedov — 5
Antonio F. Morenilla — 5
Leoš Brabec — 4
Bojan Mitkovski — 5
Pedroel Pinto — 5
Riccardo Fasoli — 5
Ricardo Mariga — 3
∑ 32