Κύριες κάμερες που χρησιμοποιούν οι βιντεογράφοι του WEVA

4.042 βιντεογράφους

Canon 28.1%

DSLR 90.1%
Mirrorless 2.6%
Camcorder 7.3%

Sony 44.9%

DSLR 11%
Mirrorless 84%
Camcorder 5%

Panasonic 19.7%

DSLR 13.4%
Mirrorless 84.5%
Camcorder 2.1%

Fujifilm 1.2%

Mirrorless

Olympus 0.5%

Mirrorless

Άλλες 5.6%

Canon 28.1%

1.135 βιντεογράφους
DSLR 90.1%
Mirrorless 2.6%
Camcorder 7.3%

Sony 44.9%

1.814 βιντεογράφους
DSLR 11%
Mirrorless 84%
Camcorder 5%

Panasonic 19.7%

798 βιντεογράφους
DSLR 13.4%
Mirrorless 84.5%
Camcorder 2.1%

Fujifilm 1.2%

47 βιντεογράφους
Mirrorless

Olympus 0.5%

22 βιντεογράφους
Mirrorless

Άλλες 5.6%

226 βιντεογράφους
Άλλες