Κύριες κάμερες που χρησιμοποιούν οι βιντεογράφοι του WEVA

4.669 βιντεογράφους

Canon 24.9%

DSLR 88.2%
Mirrorless 4.2%
Camcorder 7.6%

Sony 46.4%

DSLR 10.9%
Mirrorless 84.8%
Camcorder 4.3%

Panasonic 20.7%

DSLR 14.6%
Mirrorless 83.5%
Camcorder 1.9%

Fujifilm 1.7%

Mirrorless

Olympus 0.5%

Mirrorless

Άλλες 5.8%

Canon 24.9%

1.163 βιντεογράφους
DSLR 88.2%
Mirrorless 4.2%
Camcorder 7.6%

Sony 46.4%

2.166 βιντεογράφους
DSLR 10.9%
Mirrorless 84.8%
Camcorder 4.3%

Panasonic 20.7%

966 βιντεογράφους
DSLR 14.6%
Mirrorless 83.5%
Camcorder 1.9%

Fujifilm 1.7%

81 βιντεογράφους
Mirrorless

Olympus 0.5%

24 βιντεογράφους
Mirrorless

Άλλες 5.8%

269 βιντεογράφους
Άλλες