Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2017
Ειδικότητες γάμου
2/8
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Denis & Feodosiya || cinematic teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Pilot
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Ivan & Vika
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Выездная Церемония  | ART-RECORD
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Wedding Day in Georgia
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Lviv Wedding Festival 2017
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Film Day Group - Drone Showreel '17

Denis & Feodosiya || cinematic teaser

Βιντεογράφος Golden Legend

Κχέρσον, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 7
Dreamwood Cinematography — 5
Carlos van Oostrum — 8
Maru Films — 7
George Zorbas — 7
PK video Films — 8
Gione da Silva — 5
∑ 56