13
Μου αρέσει
8
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Wedding Showreel, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση, παρουσίαση
10
Μου αρέσει
14
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - S&O, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
10
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - A&I ROME, ITALY, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, πρόσκληση
Winner of the Battle of the week
18 — 24 Νοεμβρίου 2020
13
Μου αρέσει
16
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - D&S, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
5
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - A&D, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
10
Μου αρέσει
10
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - N&D, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
8
Μου αρέσει
5
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - A&D, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
Winner of the Battle of the week
28 Δεκεμβρίου 2020 — 3 Ιανουαρίου 2021
8
Μου αρέσει
12
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - V&I Highlights, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση, μετάδοση
15
Μου αρέσει
18
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - V&S, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση
6
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - V&O Highlights, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση
8
Μου αρέσει
8
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - SB LUTs PACK, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο κατάρτισης, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
9
Μου αρέσει
14
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - V&V, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, μετάδοση
2
Μου αρέσει
1
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - V&O, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
Η επιλογή του συντάκτη
8
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - КОНКУРС ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ВИДЕОГРАФОВ WEVA.PRO 2020, βίντεο κατάρτισης, εκδήλωση, πρόσκληση
6
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - L&B Highlights, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση, μετάδοση
19
Μου αρέσει
15
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - ANYALERA, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
21
Μου αρέσει
25
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - O&A, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
18
Μου αρέσει
9
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - K&E, SDE, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
8
Μου αρέσει
10
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Y&I, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
5
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - BD | TIVAT | MONTENEGRO, βίντεο με drone, εκδήλωση, επέτειος, εταιρικό βίντεο
17
Μου αρέσει
19
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - N&A, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
9
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Katya Yura, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
8
Μου αρέσει
11
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Y&A | MONTENEGRO | TIVAT, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
13
Μου αρέσει
8
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Ambient, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση, παρασκήνια
14
Μου αρέσει
18
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Y&V, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
7
Μου αρέσει
8
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - Greatness, αθλητικά, εκδήλωση
9
Μου αρέσει
11
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - K&K Highlights, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, μετάδοση
12
Μου αρέσει
14
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - A&Y, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση, ερωτικό
8
Μου αρέσει
12
Σχόλια
Βιντεογράφος Stanislav Barachevsky από Οδησσός, Ουκρανία - A&A, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση
  • Προηγούμενη σελίδα
  • Επόμενη σελίδα