Βιντεογράφος FOTOgraficamente
Βιντεογράφος

FOTOgraficamente

Ιταλία
0832 1690377
0
Αριθμός νικών σε κύριους διαγωνισμούς
0
Βίντεο ημέρας
0
Η επιλογή του συντάκτη
0
Αριθμός νικών στις Μάχες της εβδομάδας
Συνολική βαθμολογία για τα κορυφαία 20 βίντεο των τελευταίων δυο χρόνων
Μέλος WEVA.PRO από 31 Οκτωβρίου 2013
Πρόσφατη δραστηριότητα

Σχετικά με εμένα

Εύρος τιμών:Πρότυπο
Ειδίκευση:Βιντεογράφος
Una scelta artistica
Abbiamo scelto di essere fotografi professionisti, attenti ricercatori di nuove tecniche e di nuove atmosfere; ma soprattutto sensibili osservatori di quell'attimo fuggente che merita di essere "rapito". In questi anni abbiamo maturato la profonda convinzione di avere un grande ed importante compito, quello di cogliere, raccontare e restituire le emozioni irripetibili della vita di tutti coloro che decidono di donarci questa possibilità.
Siamo fortuiti testimoni di uno sguardo, di un tenero sorriso, di un’esplosione di gioia, di una lacrima di commozione: tutti istanti di vita irripetibili carpiti con grande discrezione e velocità.
Nel nostro studio si respira un "profumo" di grande serenità che si concretizza in qualità, correttezza e massima disponibilità.
Da sempre, al fine della migliore riuscita di ogni servizio, curiamo con attenzione il rapporto personale con ogni singolo committente. Anche per questo abbiamo scelto di perseguire una strada esclusivamente artistica e non commerciale.

FOTOgraficamente