Βιντεογράφος Gennaro Scarpa
Βιντεογράφος

Gennaro Scarpa

PRO
+39 (334) 223-07-34
0
Number of winnings in Main Contests
2
Βίντεο ημέρας
0
Η επιλογή του συντάκτη
2
Number of winnings in the Battles of the week
209
Total score for top 20 videos for the last two years
Μέλος WEVA.PRO από 11 Νοεμβρίου 2020
Πρόσφατη δραστηριότητα
1
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - Alessio e Margherita, advertising, reporting, wedding
2
Μου αρέσει
1
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - Venice A palace full of love, SDE, engagement, erotic, showreel, wedding
Βίντεο ημέρας
10 Φεβρουαρίου 2022
24
Μου αρέσει
12
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - THE TOWER, SDE, drone-video, engagement, showreel
6
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - ADOLESCENCE the continuous…, SDE, engagement, event, showreel, wedding
7
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - A D O L E S C E N C E, SDE, advertising, engagement, erotic, musical video
6
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - Gianluca e Carmen, SDE, engagement, wedding
Winner of the Battle of the week
27 Μαρτίου — 2 Απριλίου 2022
3
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - HISTORY LOVE IN SORRENTO, drone-video, engagement, event, showreel, wedding
4
Μου αρέσει
1
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Giuseppe + Lucia //, SDE, engagement, event, showreel, wedding
7
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // ELEGANCE //, SDE, engagement, reporting, showreel, wedding
4
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - FAMILY STORY, children's, engagement, event
9
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - i n s p i r a t i o n     w e d d i n g, corporate video, engagement, wedding
4
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - | INSPIRATION WEDDING | PIC NIC, SDE, engagement, event, showreel, wedding
5
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - / / Forever Togheter / /, SDE, anniversary, engagement, event, wedding
5
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // ELOPEMENT AT HOME //, SDE, anniversary, engagement, erotic, reporting
6
Μου αρέσει
7
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - / / E PER AMORE SARO' / /, SDE, drone-video, engagement, wedding
9
Μου αρέσει
7
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - / / TWO HEARTS , ONE SOUL / /, SDE, drone-video, engagement, showreel, wedding
7
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // tu si' na cosa grand //, SDE, engagement, reporting, wedding
Βίντεο ημέρας
28 Μαΐου 2021
13
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Ritorneremo ad essere liberi //, SDE, engagement, showreel, wedding
6
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // I WILL HOLD YOU FOREVER //, SDE, engagement, wedding
6
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // moments to remember //, engagement, showreel, wedding
6
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // AMARE SENZA MISURA //, SDE, engagement, wedding
Winner of the Battle of the week
5 — 11 Σεπτεμβρίου 2021
7
Μου αρέσει
8
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // LOVE WINS OVER EVERYTHING //, SDE, engagement, showreel, wedding
12
Μου αρέσει
7
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // I FEEL YOU UNDER MY SKIN //, SDE, engagement, erotic, wedding
4
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Bellezza , Amore , Fede //, SDE, drone-video, event, wedding
5
Μου αρέσει
1
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // true story love //, SDE, engagement, wedding
5
Μου αρέσει
3
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Lettera D'amore //, SDE, engagement, showreel, wedding
5
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Una coppia unica Pietro e Rossella //, SDE, engagement, showreel, wedding
4
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Un sogno diventato realtà //, SDE, engagement, showreel, wedding
9
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // Petites Filles //, SDE, engagement, erotic, reporting
3
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Gennaro Scarpa από Νάπολη, Ιταλία - // EVREY BREATH //, SDE, engagement, wedding
  • Προηγούμενη σελίδα
  • Επόμενη σελίδα