Σχετικά με εμένα

Εύρος τιμών:Πρότυπο
Ειδίκευση:Βιντεογράφος
Атмосферное кино твоего особенного дня.
My cameras which I use: Sony Mirrorless.

Βραβεία

BEST SOUND PRODUCERAward2ND PLACE 2020
BEST SOUND PRODUCERUaAward1ST PLACE 2020
BEST CAMERAMANUaAward2ND PLACE 2020
BEST COLORISTUaAward3RD PLACE 2020
BEST VIDEO EDITORUaAward5TH PLACE 2020
BEST ENGAGEMENTUaAward5TH PLACE 2020
SAVE THE DATEUaAward2ND PLACE 2019
BEST VIDEOGRAPHERUaAward5TH PLACE 2019
BEST SDE-MAKERUaAward5TH PLACE 2019