Βιντεογράφος Piccolifilms
Βιντεογράφος

Piccolifilms

0
Αριθμός νικών σε κύριους διαγωνισμούς
0
Βίντεο ημέρας
0
Η επιλογή του συντάκτη
0
Αριθμός νικών στις Μάχες της εβδομάδας
Total score for top 20 videos for the last two years
Μέλος WEVA.PRO από 21 Φεβρουαρίου 2014
Πρόσφατη δραστηριότητα

Σχετικά με εμένα

Εύρος τιμών:Πολυτελές
Ειδίκευση:Στούντιο
La Rec&Play è una società specializzata in produzioni video in diversi settori che nasce dalla passione di giovani professionisti per il mondo del cinema.
Uno di questi é il settore video cerimoniale che prende il nome di Piccolifilms.
Grazie alle varie esperienze fatte nelle produzioni video ci hanno portato ad avere uno stile personale riuscendo così a realizzare film/reportage divertenti,dinamici e moderni,ma soprattutto di forte impatto emozionale,dando agli sposi la possibilità di rivivere e conservare il ricordo del giorno della loro unione,in modo unico, che poco si distacca da un vero e proprio PICCOLO FILM.
The Rec & Play is a company specializing in video productions in various fields which comes from the passion of young professionals for the world of cinema.
One of these is the ceremonial sector video that takes the name of Piccolifilms.
Thanks to the various experiences in video productions have led us to have a personal style allowing them to make films / reportage fun, dynamic and modern, but especially strong emotional impact, giving the bride and groom a chance to revive and preserve the memory of the day of their union, in a unique way, that little is detached from a true SMALL FILM.
My cameras which I use: Sony Mirrorless, DJI Drone, GoPro Action Cam, Sony DSLR.