Βιντεογράφος Konstantinos Poulios
Βιντεογράφος

Konstantinos Poulios

0
Αριθμός νικών σε κύριους διαγωνισμούς
0
Βίντεο ημέρας
0
Η επιλογή του συντάκτη
0
Αριθμός νικών στις Μάχες της εβδομάδας
Total score for top 20 videos for the last two years
Μέλος WEVA.PRO από 31 Ιανουαρίου 2017
Πρόσφατη δραστηριότητα
5
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - A wedding story..., αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος, εκδήλωση
9
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - Love's Harmony ..., αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση, μουσικό βίντεο
3
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - Live , Laugh & Love…, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
3
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - The Breath of Love..., αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
4
Μου αρέσει
6
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - A Wedding in Chalkidiki, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση, παιδικό
5
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - The Aftermath…, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
3
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - Maria’s Christening, βίντεο με drone, παιδικό
1
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - Dreammare..., γάμος
4
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - Surrounded by Love..., αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, επέτειος
3
Μου αρέσει
2
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - Love in the Cellar..., αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος
4
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - A Christening story…, εκδήλωση, παιδικό
1
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - It’s All About Love…, αφοσίωση/ δέσμευση, βίντεο με drone, γάμος, εκδήλωση
2
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - The Day that they gave me my name..., εκδήλωση, παιδικό
2
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - A Christening story..., εκδήλωση
1
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Konstantinos Poulios από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - The Melody of Love ... a prewedding story, αφοσίωση/ δέσμευση, γάμος