Βιντεογράφος Ricardo Silva
Βιντεογράφος

Ricardo Silva

0
Number of winnings in Main Contests
0
Βίντεο ημέρας
0
Η επιλογή του συντάκτη
0
Number of winnings in the Battles of the week
12
Total score for top 20 videos for the last two years
Μέλος WEVA.PRO από 23 Αυγούστου 2019
Πρόσφατη δραστηριότητα
0
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Stephanie | Martin, wedding
4
Μου αρέσει
1
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Joana | Sérgio, engagement, wedding
1
Μου αρέσει
1
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Maria João | Armando, drone-video, reporting, wedding
4
Μου αρέσει
4
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Mandy | Yu, wedding
2
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Ana | Ricardo, SDE, engagement
1
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Cláudia e Ricardo, wedding
0
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Joana e David, wedding
0
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Ana e Joel, engagement
0
Μου αρέσει
0
Σχόλια
Βιντεογράφος Ricardo Silva από Πόρτο, Πορτογαλία - Ricardo Silva Filmmaker Reel, wedding