Βιντεογράφος SkyTrip Studio
Βιντεογράφος

SkyTrip Studio

PRO
Μέλος WEVA.PRO από 9 Φεβρουαρίου 2017
Πρόσφατη δραστηριότητα

Σχετικά με εμένα

Ειδίκευση:Βιντεογράφος
We are SkyTrip Studio – videographers looking for new experiences, emotions, friendships and stories that inspire and motivate us to do what we love, namely to create movies!
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless, DJI Drone.

Βραβεία

BEST COLORISTCEE Award1ST PLACE 2020
BEST VIDEOGRAPHERCEE Award2ND PLACE 2020
BEST WEDDING HIGHLIGHTSCEE Award2ND PLACE 2020
BEST CAMERAMANCEE Award3RD PLACE 2020
BEST VIDEO EDITORCEE Award4TH PLACE 2020
BEST WEDDING HIGHLIGHTSBalcanAward3RD PLACE 2019
BEST ENGAGEMENTBalcanAward3RD PLACE 2019
BEST WEDDING HIGHLIGHTSBalcan Award4TH PLACE 2018
BEST PILOTBalkanAward3RD PLACE 2017