Βιντεογράφος Vitaliy Bakhtin
Βιντεογράφος

Vitaliy Bakhtin

0
Αριθμός νικών σε κύριους διαγωνισμούς
0
Βίντεο ημέρας
0
Η επιλογή του συντάκτη
0
Αριθμός νικών στις Μάχες της εβδομάδας
Total score for top 20 videos for the last two years
Μέλος WEVA.PRO από 9 Οκτωβρίου 2012
Πρόσφατη δραστηριότητα

Σχετικά με εμένα

Εύρος τιμών:Προϋπολογισμός
Ειδίκευση:Οπερατέρ
Самое сложное в видеосъемке увидеть и понять внутреннее настроение человека и суть происходящего события, чтобы запечатлеть это на пленке.
Сегодня, в мире цифровых технологий, многие люди имеют собственные видеокамеры.
Но для того, чтобы фильм был интересным, недостаточно лишь знать, где на камере расположена кнопка «REC».
Нужны определённые знания и навыки, которые приобретаются с опытом. Поэтому, если Вы хотите получить на память о свадьбе фильм, который приятно будет смотреть спустя многие годы, правильнее всего доверить свадебную видеосъёмку и монтаж фильма профессионалам.
My cameras which I use: Sony Camcorder.