2 / 11
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - Showreel Portrait Video Studio
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - Да_Соколы
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - KatyaYura
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - The mountain between us
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - Teaser/Love Story/A&K
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - Thunder love teaser
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - Story in Iceland
WEVA UaAward 2018 - Best Sound Producer - Костя и Катя

Да_Соколы

Anna Demyanenko
Kiev, Ukraine
Dmitry Sedov
08
Yury Yarets
08
EMOTiONS PRO
09
Natalya Balan
09
Andrew Synoversky
10
Alex Rud
09
Artem Sholomko
07
Lenny Pellico
08
68