Videographer Tany Cojocaru (Ploiesti, Romania)
Videographer Ievgen Gisin (Mykolayiv, Ukraine)
Videographer Denis Hajdari (Tirana, Albania)
Videographer Dmitry Lyakhov (Yekaterinburg, Russia)
Videographer Viktor Zagoryanskiy (Syktyvkar, Russia)
Videographer Like Studio (Ivano-Frankivs'k, Ukraine)
Videographer Zhandos Temirbekov (Kokshetaw, Kazakhstan)
Videographer Vlad Butakov (Krasnoyarsk, Russia)