Profesjonalna Nagroda Coroczna
WEVA PlAward 2017
Główne nominacje
2/17
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Lovers in darkness
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Sandra & Łukasz - Highlights
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Invented, directed, shot, edited, graded by one
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Love in mistic forest | M&K
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Najlepszy Filmowiec - Never Alone, Klaudia & Jakub, Sydney, Australia

Lovers in darkness

Filmowiec Pepa Films

Zielona Góra, Polska
Dmitry Sedov — 9
Reticências Produções — 7
La fabriqueta films — 8
Welcome Films — 10
Elton Sabatino — 6
Diego Ortuso — 4
George Zorbas — 5
Gione da Silva — 8
∑ 57