Filmowiec Emjot Studio (Biała Podlaska, Polska)
Y+D
Filmowiec Sergei Yarashuk (Mińsk, Białoruś)
Filmowiec Igor Catrinescu (Kiszyniów, Mołdawia)