Filmowiec Igor Pokrovskiy (Rostów nad Donem, Rosja)
Filmowiec Aleksandr Kiselev (Sankt Petersburg, Rosja)
Y+O
Filmowiec Krok Production (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
Filmowiec Tomasz Kurzydlak (Bełchatów, Polska)