Quảng cáo

WEVA.PRO là một nơi được ưa thích của 4.075 wedding videographers chuyên nghiệpđến từ khắp nơi trên thế giới.
Nếu bạn đại diện cho kinh doanh đám cưới hoặc quay phim và muốn áp dụng cho khách hàng,
vui lòng liên lạc với chúng tôi info@weva.pro

Hàng trên

Hàng trên
50 US$ mỗi tuần

3 .
Chiều rộng: 100%Chiều cao: 60pxKíck thước tập tin tối đa: 200 kbĐịnh dạng tệp: jpg, png, gif.

Hàng dưới

Hàng dưới
40 US$ mỗi 1.000 lượt xem
Đây là hoạt động quảng cáo xuất hiện ở cuối màn hình.
Bạn có thể đóng quảng cáo này nếu không liên quan đến bạn. Không có hơn 2 lượt xem của một người tham quan mỗi tuần.
Chiều rộng: 100%Chiều cao: 60pxChiều dài: tối đa 85 kí tự