Quảng cáo

WEVA.PRO là một nơi được ưa thích của 5.414 wedding videographers chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn đại diện cho kinh doanh đám cưới hoặc quay phim và muốn áp dụng cho khách hàng, vui lòng liên lạc với chúng tôi info@weva.pro.

Hàng trên

Chiều rộng: 100%Chiều cao: 60pxKíck thước tập tin tối đa: 200 kbĐịnh dạng tệp: jpg, png, gif.
Chiều rộng: 100%Chiều cao: 120pxKíck thước tập tin tối đa: 200 kbĐịnh dạng tệp: jpg, png, gif.
Hàng trên
Hàng trên
The banner is displayed on all pages except the award and branded pages. Maximum of 3 banners in rotation.
50 US$ mỗi tuần
150 US$ mỗi tháng

Hàng dưới

Chiều rộng: 100%Chiều cao: 60pxChiều dài: tối đa 85 kí tự
Chiều rộng: 100%Chiều cao: 120pxChiều dài: tối đa 85 kí tự
Hàng dưới
Hàng dưới
Đây là hoạt động quảng cáo xuất hiện ở cuối màn hình. Bạn có thể đóng quảng cáo này nếu không liên quan đến bạn. Không có hơn 2 lượt xem của một người tham quan mỗi tuần.
40 US$ mỗi tuần
120 US$ mỗi tháng