Giải thưởng: Danh sách cuộc thi

2021

WEVA Award 2021

Bài nộp
19 tháng 12, 2021 — 11 tháng 1, 2022 UTC 0
Giám khảo
12 — 29/01/2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
168 participants
1.038 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Meryll de Gordon
Pa ri, Pháp
Video Editor hay nhất
Videographer AB Weddings
Wadowice, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer Aaron Daniel
Toronto, Ca-na-đa
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA CEE Award 2021

Bài nộp
07/11 — 20/12/2021 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
18 participants
117 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Meryll de Gordon
Pa ri, Pháp
Video Editor hay nhất
Videographer Plamen  Bijev
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
Cameraman hay nhất
Videographer SkyTrip Studio
Veliko Tarnovo, Bun-ga-ri
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Greece Award 2021

Bài nộp
14/11 — 20/12/2021 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
34 participants
228 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
Video Editor hay nhất
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
Cameraman hay nhất
Videographer Vasileios Tsirakidis
Thera, Hy Lạp
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Hungary Award 2021

Bài nộp
23/11 — 26/12/2021 UTC 0
Giám khảo
27 tháng 12, 2021 — 30 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
16 participants
121 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Balázs Jánk
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Video Editor hay nhất
Videographer Sandor Menyhart
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Cameraman hay nhất
Videographer Plus Wedding Films
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Italy Award 2021

Bài nộp
12/11 — 20/12/2021 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
43 participants
265 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Sergio Eblo
Lecce, Ý
Video Editor hay nhất
Videographer Moodvideomaking
Naples, Ý
Cameraman hay nhất
Videographer Moodvideomaking
Naples, Ý
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Latin America Award 2021

Bài nộp
10 tháng 12, 2021 — 6 tháng 1, 2022 UTC 0
Giám khảo
07/01 — 06/02/2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
7 participants
19 videos
6 judges
Videographer hay nhất
Videographer Felipe Idrovo
Cuenca, Ê-cu-a-đo
Video Editor hay nhất
Videographer Felipe Idrovo
Cuenca, Ê-cu-a-đo
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Poland Award 2021

Bài nộp
11/11 — 20/12/2021 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
60 participants
327 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Video Editor hay nhất
Videographer AB Weddings
Wadowice, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer PK video Films
Kraków, Ba Lan
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Romania Award 2021

Bài nộp
16/11 — 16/12/2021 UTC 0
Giám khảo
17 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
14 participants
98 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Adrian Ungureanu
Ploieşti, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Vlad Dermanschi
Iaşi, Ru-ma-ni
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Russia Award 2021

Bài nộp
07/11 — 17/12/2021 UTC 0
Giám khảo
18 tháng 12, 2021 — 25 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
57 participants
346 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Alexey Chizhkov
Mát-xcơ-va, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Avatarfilms
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Stanislav Petrenko
Mát-xcơ-va, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Spain Award 2021

Bài nộp
15/11 — 20/12/2021 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
14 participants
102 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer La fabriqueta films
Castellón de la Plana, Tây Ban Nha
Video Editor hay nhất
Videographer Latricotosa Films
Salamanca, Tây Ban Nha
Cameraman hay nhất
Videographer Alex Diaz Films
Ma-đrít, Tây Ban Nha
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Turkey Award 2021

Bài nộp
20 tháng 11, 2021 — 12 tháng 1, 2022 UTC 0
Giám khảo
13 — 24/01/2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
6 participants
9 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Ibrahim Halil Dalkilinc
Alanya, Thổ Nhĩ Kỳ
Video Editor hay nhất
Videographer Brox Wedding
Konya, Thổ Nhĩ Kỳ
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Ukraine Award 2021

Bài nộp
07/11 — 20/12/2021 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2021 — 26 tháng 1, 2022 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2022
33 participants
220 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Stanislav Barachevsky
Pra-ha, Séc
Video Editor hay nhất
Videographer Michael Kazakov
Kharkiv, U-crai-na
Cameraman hay nhất
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2020

WEVA Award 2020

Bài nộp
01 — 25/01/2021 UTC 0
Giám khảo
26/01 — 12/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
200 participants
1.236 videos
17 judges
Videographer hay nhất
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
Video Editor hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA CEE Award 2020

Bài nộp
13 tháng 12, 2020 — 18 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
19/01 — 05/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
22 participants
148 videos
13 judges
Videographer hay nhất
Videographer Philip London
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
Video Editor hay nhất
Videographer Plamen  Bijev
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
Cameraman hay nhất
Videographer Philip London
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA DACH Award 2020

Bài nộp
12 tháng 12, 2020 — 16 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
17/01 — 04/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
11 participants
52 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Juergen Holcik
Viên, Áo
Video Editor hay nhất
Videographer Olivier Kandyflosse
Genève, Thuỵ Sĩ
Cameraman hay nhất
Videographer Juergen Holcik
Viên, Áo
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA EsAward 2020

Bài nộp
14 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16/01 — 06/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
11 participants
92 videos
13 judges
Videographer hay nhất
Videographer Guillermo Ruiz
Barcelona, Tây Ban Nha
Video Editor hay nhất
Videographer Latricotosa Films
Salamanca, Tây Ban Nha
Cameraman hay nhất
Videographer Alex Diaz Films
Ma-đrít, Tây Ban Nha
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA GeAward 2020

Bài nộp
17 tháng 12, 2020 — 20 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
21/01 — 04/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
8 participants
52 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Avto Tchipashvili
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
Video Editor hay nhất
Videographer Omex Production
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
Cameraman hay nhất
Videographer Aleksandre Kituashvili
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA GrAward 2020

Bài nộp
12 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16/01 — 04/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
38 participants
243 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
Video Editor hay nhất
Videographer George Kapsalis
A-ten, Hy Lạp
Cameraman hay nhất
Videographer Fotis Kapetanakis
Thera, Hy Lạp
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA HuAward 2020

Bài nộp
15 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16/01 — 04/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
16 participants
73 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Palmpalm Cinematography
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Video Editor hay nhất
Videographer Zsófia Egyed
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Cameraman hay nhất
Videographer Salton Wedding Films
Bu-đa-pét, Hung-ga-ri
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA ItAward 2020

Bài nộp
12 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16/01 — 04/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
46 participants
389 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer Antonio Leotta
Reggio Calabria, Ý
Video Editor hay nhất
Videographer Sergio Eblo
Lecce, Ý
Cameraman hay nhất
Videographer Sergio Eblo
Lecce, Ý
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA LatAm Award 2020

Bài nộp
18 tháng 12, 2020 — 31 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
01 — 12/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
8 participants
29 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Forever Wedding Films
San José, Cốt-xta-ri-ca
Video Editor hay nhất
Videographer Forever Wedding Films
San José, Cốt-xta-ri-ca
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA PlAward 2020

Bài nộp
17 tháng 12, 2020 — 18 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
19/01 — 12/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
51 participants
355 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer AB Weddings
Wadowice, Ba Lan
Video Editor hay nhất
Videographer GENTLEMAN - Wedding Story
Rzeszów, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer Nano Works
Lublin, Ba Lan
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RoAward 2020

Bài nộp
15 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16 — 31/01/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
21 participants
187 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Igor Catrinescu
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
Cameraman hay nhất
Videographer CSART FILM
Bacău, Ru-ma-ni
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RuAward 2020

Bài nộp
8 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16/01 — 05/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
72 participants
422 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer Viktoriya Paramonova
Mát-xcơ-va, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Evgeny Hollywood
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Rustam Kurbanov
Mát-xcơ-va, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA SEA Award 2020

Bài nộp
11 tháng 12, 2020 — 30 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
31/01 — 13/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
14 tháng 2, 2021
9 participants
58 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Bui Huy
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Video Editor hay nhất
Videographer Moving  Movie
Chiết Giang, Trung Quốc
Cameraman hay nhất
Videographer Max  Ng Kai Lun
Johor Bahru, Ma-lai-xi-a
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA TrAward 2020

Bài nộp
16 tháng 12, 2020 — 31 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
01 — 06/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
6 participants
18 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Umutcan Demir
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Video Editor hay nhất
Videographer Orkut VPA
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA UaAward 2020

Bài nộp
9 tháng 12, 2020 — 15 tháng 1, 2021 UTC 0
Giám khảo
16/01 — 05/02/2021 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
13 tháng 2, 2021
37 participants
289 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Video Editor hay nhất
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
Cameraman hay nhất
Videographer Golden Legend
Kherson, U-crai-na
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2019

WEVA Action RuAward 2019

Bài nộp
14/03 — 07/04/2019 UTC 0
Giám khảo
08 — 12/04/2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
15 tháng 4, 2019
41 participants
203 videos
1 judges
Мобильное видео
Videographer Dima Raduga
Mát-xcơ-va, Nga
Музыкальное видео
Videographer Origami Group
Mát-xcơ-va, Nga
Рекламное видео
Videographer Oleg Tihoretsky
Saint Petersburg, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Award 2019

Bài nộp
01 — 29/12/2019 UTC 0
Giám khảo
30 tháng 12, 2019 — 1 tháng 2, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
314 participants
1.720 videos
13 judges
Videographer hay nhất
Videographer Marco De Nigris
Lecce, Ý
Video Editor hay nhất
Videographer Evgeny Hollywood
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Mikhail Kohanyuk
Chernivtsi, U-crai-na
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Balkan Award 2019

Bài nộp
15/11 — 15/12/2019 UTC 0
Giám khảo
16 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
15 participants
93 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer qsha films
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
Video Editor hay nhất
Videographer qsha films
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
Cameraman hay nhất
Videographer Igor Catrinescu
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA EsAward 2019

Bài nộp
21/11 — 21/12/2019 UTC 0
Giám khảo
22 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
24 participants
151 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Alex Colom | Wedding's Art
Barcelona, Tây Ban Nha
Video Editor hay nhất
Videographer La fabriqueta films
Castellón de la Plana, Tây Ban Nha
Cameraman hay nhất
Videographer MR Filmmakers
Badajoz, Tây Ban Nha
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA GrAward 2019

Bài nộp
01 — 15/12/2019 UTC 0
Giám khảo
16 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
25 participants
129 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer George Kapsalis
A-ten, Hy Lạp
Video Editor hay nhất
Videographer George Kapsalis
A-ten, Hy Lạp
Cameraman hay nhất
Videographer Vasileios Tsirakidis
Thera, Hy Lạp
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA ItAward 2019

Bài nộp
21/11 — 21/12/2019 UTC 0
Giám khảo
22 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
49 participants
315 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Fabio Stanzione
Ostuni, Ý
Video Editor hay nhất
Videographer Fabio Stanzione
Ostuni, Ý
Cameraman hay nhất
Videographer Fabio Stanzione
Ostuni, Ý
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA LatAm Award 2019

Bài nộp
28 tháng 11, 2019 — 4 tháng 3, 2020 UTC 0
Giám khảo
05 — 16/03/2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
17 tháng 3, 2020
12 participants
79 videos
14 judges
Videographer hay nhất
Videographer Felipe Idrovo
Cuenca, Ê-cu-a-đo
Video Editor hay nhất
Videographer Momentos  de Vida
Guadalajara, Mê-hi-cô
Cameraman hay nhất
Videographer Felipe Idrovo
Cuenca, Ê-cu-a-đo
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA PlAward 2019

Bài nộp
23/11 — 21/12/2019 UTC 0
Giám khảo
22 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
34 participants
224 videos
12 judges
Videographer hay nhất
Videographer AB Weddings
Wadowice, Ba Lan
Video Editor hay nhất
Videographer Creative Films Studio
Łódź, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer AB Weddings
Wadowice, Ba Lan
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RoAward 2019

Bài nộp
20/11 — 20/12/2019 UTC 0
Giám khảo
21 tháng 12, 2019 — 21 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
28 participants
202 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Rotund Perfect
Cluj-Napoca, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Rotund Perfect
Cluj-Napoca, Ru-ma-ni
Cameraman hay nhất
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RuAward 2019

Bài nộp
10/11 — 27/12/2019 UTC 0
Giám khảo
28 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
108 participants
551 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer FIKS production
Saint Petersburg, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer MARRY ME FILMS
Belgorod, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Alexey Gerbov
Mát-xcơ-va, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA UaAward 2019

Bài nộp
13/11 — 13/12/2019 UTC 0
Giám khảo
14 tháng 12, 2019 — 19 tháng 1, 2020 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
2 tháng 2, 2020
47 participants
342 videos
10 judges
Videographer hay nhất
Videographer Svitlo  Films
Lviv, U-crai-na
Video Editor hay nhất
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2018

WEVA Award 2018

Bài nộp
26/11 — 26/12/2018 UTC 0
Giám khảo
27 tháng 12, 2018 — 18 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
303 participants
1.706 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer Sculpting With  Time
Houston, Hoa Kỳ
Video Editor hay nhất
Videographer Dima Raduga
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Alexey Gerbov
Mát-xcơ-va, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Balkan Award 2018

Bài nộp
05/11 — 05/12/2018 UTC 0
Giám khảo
6 tháng 12, 2018 — 10 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
25 participants
139 videos
12 judges
Videographer hay nhất
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
Cameraman hay nhất
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA ByAward 2018

Bài nộp
12/11 — 12/12/2018 UTC 0
Giám khảo
13 tháng 12, 2018 — 13 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
13 participants
88 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Dreamwood Cinematography
Min-xcơ, Bê-la-rút
Video Editor hay nhất
Videographer Realmoment Studio
Min-xcơ, Bê-la-rút
Cameraman hay nhất
Videographer Alexey Kovalenko
Gomel, Bê-la-rút
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA EsAward 2018

Bài nộp
15/11 — 15/12/2018 UTC 0
Giám khảo
16 tháng 12, 2018 — 14 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
21 participants
126 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Unique Wedding
Las Palmas de Gran Canaria, Tây Ban Nha
Video Editor hay nhất
Videographer Each and Every
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
Cameraman hay nhất
Videographer Each and Every
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA ItAward 2018

Bài nộp
11/11 — 11/12/2018 UTC 0
Giám khảo
12 tháng 12, 2018 — 15 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
20 tháng 1, 2019
46 participants
297 videos
14 judges
Videographer hay nhất
Videographer Emanuele Mura
Arezzo, Ý
Video Editor hay nhất
Cameraman hay nhất
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA PlAward 2018

Bài nộp
10/11 — 10/12/2018 UTC 0
Giám khảo
11 tháng 12, 2018 — 15 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
38 participants
201 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Video Editor hay nhất
Videographer Damian Kaczmarek
Wrocław, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer GENTLEMAN - Wedding Story
Rzeszów, Ba Lan
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RoAward 2018

Bài nộp
05/11 — 05/12/2018 UTC 0
Giám khảo
6 tháng 12, 2018 — 6 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
17 participants
128 videos
13 judges
Videographer hay nhất
Videographer Ionut Trandafir
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Florin Mârza
Galaţi, Ru-ma-ni
Cameraman hay nhất
Videographer Vasea Onel
Iaşi, Ru-ma-ni
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RuAward 2018

Bài nộp
10/11 — 10/12/2018 UTC 0
Giám khảo
11 tháng 12, 2018 — 14 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
89 participants
448 videos
14 judges
Videographer hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Evgeny Hollywood
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA UaAward 2018

Bài nộp
05/11 — 05/12/2018 UTC 0
Giám khảo
6 tháng 12, 2018 — 14 tháng 1, 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
19 tháng 1, 2019
28 participants
192 videos
12 judges
Videographer hay nhất
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
Video Editor hay nhất
Videographer Stanislav Barachevsky
Pra-ha, Séc
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2017

WEVA Award 2017

Bài nộp
04 — 30/12/2017 UTC 0
Giám khảo
03 — 26/01/2018 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
27 tháng 1, 2018
189 participants
1.092 videos
14 judges
Videographer hay nhất
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
Video Editor hay nhất
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
Cameraman hay nhất
Videographer Sculpting With  Time
Houston, Hoa Kỳ
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA Balkan Award 2017

Bài nộp
07 — 30/11/2017 UTC 0
Giám khảo
01 — 25/12/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
26 tháng 12, 2017
31 participants
131 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Adrian Ungureanu
Ploieşti, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Igor Catrinescu
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
Cameraman hay nhất
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA ByAward 2017

Bài nộp
07 — 30/11/2017 UTC 0
Giám khảo
01 — 25/12/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
26 tháng 12, 2017
14 participants
69 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Indie Breeze Films
Min-xcơ, Bê-la-rút
Video Editor hay nhất
Videographer Vladimir Ermilov
Vác-sa-va, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer Dmitry Novik
Min-xcơ, Bê-la-rút
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA ItAward 2017

Bài nộp
07 — 30/11/2017 UTC 0
Giám khảo
01 — 25/12/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
26 tháng 12, 2017
18 participants
78 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Alessandro Bordoni
Los Angeles, Hoa Kỳ
Video Editor hay nhất
Videographer Alessandro Bordoni
Los Angeles, Hoa Kỳ
Cameraman hay nhất
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA PlAward 2017

Bài nộp
07 — 30/11/2017 UTC 0
Giám khảo
01 — 25/12/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
26 tháng 12, 2017
20 participants
91 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Obiektywni Grupa
Gdańsk, Ba Lan
Video Editor hay nhất
Videographer Low Light Productions
Gdańsk, Ba Lan
Cameraman hay nhất
Videographer Obiektywni Grupa
Gdańsk, Ba Lan
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RuAward 2017

Bài nộp
07 — 30/11/2017 UTC 0
Giám khảo
01 — 25/12/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
26 tháng 12, 2017
54 participants
268 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Fonvi Studio
Mát-xcơ-va, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer EMOTiONS PRO
Kazan, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Leonid Smith
Valencia, Tây Ban Nha
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA UaAward 2017

Bài nộp
07 — 30/11/2017 UTC 0
Giám khảo
01 — 25/12/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
26 tháng 12, 2017
20 participants
101 videos
8 judges
Videographer hay nhất
Videographer Alex Rud
Ki-ép, U-crai-na
Video Editor hay nhất
Videographer Natalya Balan
Voznesensk, U-crai-na
Cameraman hay nhất
Videographer Alex Rud
Ki-ép, U-crai-na
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2016

WEVA Award 2016

Bài nộp
15/01 — 14/02/2017 UTC 0
Giám khảo
15/02 — 06/03/2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
7 tháng 3, 2017
190 participants
1.172 videos
18 judges
Videographer hay nhất
Videographer Maru Films
Am-xtéc-đam, Hà Lan
Video Editor hay nhất
Videographer George Zorbas
A-ten, Hy Lạp
Cameraman hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

WEVA RuAward 2016

Bài nộp
21/11 — 11/12/2016 UTC 0
Giám khảo
12 tháng 12, 2016 — 9 tháng 1, 2017 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
10 tháng 1, 2017
43 participants
183 videos
11 judges
Videographer hay nhất
Videographer Not Recent
Saint Petersburg, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Rustam Kurbanov
Mát-xcơ-va, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2015

EEVA Contest 2015

Bài nộp
01/09 — 15/10/2015 UTC 0
Giám khảo
21/10 — 01/11/2015 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
3 tháng 11, 2015
80 participants
509 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Ruzal Akhmadyshev
Kazan, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Mari Bushaeva
Nizhny Novgorod, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Jeneva Studio
Mát-xcơ-va, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2014

EEVA Contest 2014

Bài nộp
3 tháng 12, 2014 — 3 tháng 1, 2015 UTC 0
Giám khảo
13 — 30/01/2015 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
31 tháng 1, 2015
65 participants
420 videos
6 judges
Cameraman hay nhất
Videographer Yulia Vopilova
Mát-xcơ-va, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Videographer hay nhất
Videographer Artem Korchagin
Nizhny Novgorod, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

Backstages 2014

Bài nộp
01 — 15/09/2014 UTC 0
Giám khảo
20 — 30/09/2014 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
1 tháng 10, 2014
14 participants
29 videos
4 judges
Best self-backstage
Videographer Максим Дедков
Mát-xcơ-va, Nga
Best promo
Videographer GoodLife Production Studio
Mát-xcơ-va, Nga
Backstage from a show
Videographer Ruzal Akhmadyshev
Kazan, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2013

EEVA Contest 2013

Bài nộp
01 — 10/10/2013 UTC 0
Giám khảo
19/10 — 15/11/2013 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
16 tháng 11, 2013
57 participants
322 videos
7 judges
Videographer hay nhất
Đã xoá Art Island
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Video Editor hay nhất
Videographer Ruzal Akhmadyshev
Kazan, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin
2012

EEVA Contest 2012

Bài nộp
01/08 — 15/09/2012 UTC 0
Giám khảo
20 — 30/09/2012 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
1 tháng 11, 2012
27 participants
118 videos
12 judges
Videographer hay nhất
Videographer Leoš Brabec
Pra-ha, Séc
Video Editor hay nhất
Videographer Yulia Vopilova
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Никита Сурсин
Novosibirsk, Nga
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

EEVA CIA Contest 2012

Bài nộp
01/08 — 25/10/2012 UTC 0
Giám khảo
26/11 — 11/12/2012 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
12 tháng 12, 2012
110 participants
370 videos
9 judges
Videographer hay nhất
Videographer Yulia Vopilova
Mát-xcơ-va, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Stefan Mirea
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video Editor hay nhất
Videographer Студия ААА
Cheboksary, Nga
Xem thêm thông tin
2011

EEVA Contest 2011

Bài nộp
01/11 — 31/12/2011 UTC 0
Giám khảo
31 tháng 12, 2011 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
31 tháng 12, 2011
66 participants
198 videos
6 judges
Videographer hay nhất
Đã xoá Antonio Domingo
Ma-đrít, Tây Ban Nha
Video Editor hay nhất
Đã xoá Avik Shanich
Samobor, Crô-a-ti-a
Cameraman hay nhất
Winners in other categories:
Xem thêm thông tin

EEVA RU Contest 2011

Bài nộp
01/11 — 15/12/2011 UTC 0
Giám khảo
1 tháng 12, 2011 — 14 tháng 2, 2012 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
31 tháng 12, 2011
62 participants
243 videos
6 judges
Videographer hay nhất
Videographer Pavel Trepov
Mát-xcơ-va, Nga
Video Editor hay nhất
Videographer Никита Сурсин
Novosibirsk, Nga
Cameraman hay nhất
Videographer Pavel Trepov
Mát-xcơ-va, Nga
Xem thêm thông tin