Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
46
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer Juergen Holcik
23
Videographer Patrick M.
20
Videographer Oneshchak Production
20
Videographer PK video Films
15
Videographer Evgeny Hollywood
14
Videographer Eduard Carp
13
Videographer Medio Limon
12
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
Videographer Al Agua Cinema
10
Videographer Golden Legend
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer GOODzyk production
10
Videographer Modestino  Iavarone
9
Videographer Alex Olteanu
9
Videographer Vutcariov Dima
8
Videographer Ivory Films
8
Videographer Vovka Kozubskyy
8
17 — 23/02/2020
16 — 22/02/2020
15 — 21/02/2020
14 — 20/02/2020Đã thanh toán
13 — 19/02/2020
12 — 18/02/2020
11 — 17/02/2020Đã thanh toán