Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
48
Videographer Oneshchak Production
28
Videographer Juergen Holcik
28
Videographer Patrick M.
21
Videographer PK video Films
19
Videographer Evgeny Hollywood
18
Videographer Logic FreeMind
16
Videographer Eduard Carp
14
Videographer Medio Limon
14
Videographer Alex Olteanu
13
Videographer GOODzyk production
13
Videographer Moodvideomaking
12
Videographer Darius Cornean
11
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
27/02 — 05/03/2021
26/02 — 04/03/2021
25/02 — 03/03/2021
24/02 — 02/03/2021
23/02 — 01/03/2021
22 — 28/02/2021
21 — 27/02/2021