Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
49
Videographer Juergen Holcik
31
Videographer Oneshchak Production
29
Videographer Evgeny Hollywood
21
Videographer Patrick M.
21
Videographer PK video Films
19
Videographer Logic FreeMind
16
Videographer GOODzyk production
16
Videographer Moodvideomaking
15
Videographer Eduard Carp
14
Videographer Alex Olteanu
14
Videographer Medio Limon
14
Videographer Darius Cornean
13
Videographer OMEGA Studio
12
Videographer Alexandros Ktistakis
12
28/07 — 03/08/2021
27/07 — 02/08/2021
26/07 — 01/08/2021
25 — 31/07/2021
24 — 30/07/2021
23 — 29/07/2021
22 — 28/07/2021