Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
50
Videographer Juergen Holcik
35
Videographer Oneshchak Production
29
Videographer Evgeny Hollywood
26
Videographer Patrick M.
21
Videographer Alexandros Ktistakis
20
Videographer Darius Cornean
19
Videographer PK video Films
19
Videographer Moodvideomaking
18
Videographer GOODzyk production
18
Videographer OMEGA Studio
17
Videographer LOOKMAN FILM
17
Videographer Medio Limon
15
Videographer Alex Olteanu
15
Videographer Denis Peremitin
12

Thi đấu tuần: Hôm nay

16 — 22/08/2022
15 — 21/08/2022
14 — 20/08/2022
13 — 19/08/2022
12 — 18/08/2022
11 — 17/08/2022
10 — 16/08/2022