Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
48
Videographer Oneshchak Production
29
Videographer Juergen Holcik
29
Videographer Patrick M.
21
Videographer PK video Films
19
Videographer Evgeny Hollywood
18
Videographer Logic FreeMind
16
Videographer Moodvideomaking
15
Videographer Eduard Carp
14
Videographer Medio Limon
14
Videographer GOODzyk production
14
Videographer Darius Cornean
13
Videographer Alex Olteanu
13
Videographer OMEGA Studio
12
Videographer Al Agua Cinema
11
18 — 24/05/2021
17 — 23/05/2021
16 — 22/05/2021
15 — 21/05/2021
14 — 20/05/2021
13 — 19/05/2021
12 — 18/05/2021