Kết quả tìm được: 79
Videographer Dima Vutcariov
Cao cấp
PRO
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video của ngày
Ngày 16 tháng 03 năm 2022
20
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Dima Vutcariov đến từ Love letter, cầu hôn, sự kiện, video hướng dẫn, đám cưới
Video của ngày
Ngày 07 tháng 01 năm 2022
25
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Dima Vutcariov đến từ Sandro Livv, video doanh nghiệp, video hướng dẫn
Video của ngày
Ngày 12 tháng 10 năm 2020
76
lượt thích
25
Nhận xét
Videographer Dima Vutcariov đến từ Wasil & Sophia, cầu hôn, kỉ niệm, đám cưới
Video của ngày
Ngày 16 tháng 10 năm 2019
135
lượt thích
72
Nhận xét
Videographer Dima Vutcariov đến từ The book of memories, cầu hôn, kỉ niệm, sự kiện, video trên không, đám cưới
Videographer Ionut Trandafir
Cao cấp
PRO
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Ionut Trandafir đến từ DIANA & ANDREI [Wedding in Venice], sự kiện, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Ionut Trandafir đến từ Rock's baptism [Short Documentary], trẻ em
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Ionut Trandafir đến từ Love is Love #pridemonth, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
Winner of the Battle of the week
13 — 19/11/2021
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Ionut Trandafir đến từ NOLIA Commercial 2021| Emil Rengle, quảng cáo, showreel
Videographer Nicolas Railovsky
Cao cấp
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video của ngày
Ngày 30 tháng 09 năm 2021
20
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Nicolas Railovsky đến từ Sergiu & Oana // Wedding Trailer, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Nicolas Railovsky đến từ Retro_Love // Trailer, cầu hôn
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Nicolas Railovsky đến từ Denis & Ana // Wedding Trailer, đám cưới
10
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Nicolas Railovsky đến từ Denis & Ana // Build a home, cầu hôn
Videographer Madalin Dumitru
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Video của ngày
Ngày 18 tháng 03 năm 2015
32
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Madalin Dumitru đến từ Adelina Timeea, trẻ em
Video của ngày
Ngày 21 tháng 02 năm 2015
20
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Madalin Dumitru đến từ Silvia + Sorin, đám cưới
Video của ngày
Ngày 30 tháng 12 năm 2014
21
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Madalin Dumitru đến từ Madalin + Ana Maria, đám cưới
11
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Madalin Dumitru đến từ Sara Nicole, trẻ em
Videographer Aurelian Mirea
Cao cấp
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Aurelian Mirea đến từ clip nunta // Adrian & Alexandra, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Aurelian Mirea đến từ Theodor Mihail - Taina Sfantului Botez, sự kiện
3
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Aurelian Mirea đến từ g r u i a, sự kiện
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Aurelian Mirea đến từ Irina & Doru // cununie civila, cầu hôn
Videographer Video Boutique
Cao cấp
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
9
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Video Boutique đến từ L A V I N I A + M A R K • Togetherness, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Video Boutique đến từ A N D R E E A + O L L Y • Wedding, sự kiện, đám cưới
16
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Video Boutique đến từ I U L I A + A L E X • Wedding, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
14
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Video Boutique đến từ B E A T R I C E + V I R G I L • Wedding, video trên không, đám cưới
Videographer Eusebiu Badea
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Eusebiu Badea đến từ Corina // Alex - wedding highlights, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Eusebiu Badea đến từ Daniela // Andrei - wedding highlights, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Eusebiu Badea đến từ Raluca // Cristian - wedding highlights, đám cưới
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Eusebiu Badea đến từ Andreea // Bogdan, cầu hôn
Videographer Stefan Mahalla
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Stefan Mahalla đến từ Hanaan & Andrei // Wedding, đám cưới
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Stefan Mahalla đến từ Cornelia & Razvan // Save the date, đám cưới
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Stefan Mahalla đến từ Cristina & Ionut - Trash The Dress, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Mahalla đến từ Andreea & Adrian // Wedding Day, đám cưới
Videographer Stefan Mirea
Cao cấp
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
10
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Stefan Mirea đến từ A crazy wedding, cầu hôn, đám cưới
12
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Stefan Mirea đến từ No ordinary love, đám cưới
10
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Stefan Mirea đến từ Aerial Wedding Videography Reel, showreel
7
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Stefan Mirea đến từ La Famiglia, đám cưới
Videographer Andrei Neculai
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Andrei Neculai đến từ Daniela & Dragos | wedding highlights, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, sự kiện, đám cưới
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Andrei Neculai đến từ Alina & Cristi | wedding highlights, cầu hôn, kỉ niệm, lời mời, sự kiện, đám cưới
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Andrei Neculai đến từ Bianca & Dan | wedding highlight, cầu hôn, kỉ niệm, sự kiện, đám cưới
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Andrei Neculai đến từ Melisa & Marius | ceremony, cầu hôn, kỉ niệm, lời mời, sự kiện, đám cưới
Videographer Daniel Urdea
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Daniel Urdea đến từ Botez Katia, trẻ em
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Daniel Urdea đến từ Ana Maria si Andrei, đám cưới
2
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Daniel Urdea đến từ Andrada si Vlad, đám cưới
3
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Daniel Urdea đến từ Cristina si Daniel, đám cưới
Videographer Albert Cainamisir
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Albert Cainamisir đến từ Corina & nini - Wedding Day, cầu hôn, đám cưới
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Albert Cainamisir đến từ Alexandra & Gabi Wedding Day, cầu hôn, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Albert Cainamisir đến từ Bogdan & Petra // Wedding day, cầu hôn, đám cưới
1
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Albert Cainamisir đến từ Alexandra & Gabi Wedding Teaser, cầu hôn, đám cưới
Videographer Roșu Florin
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
4
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Roșu Florin đến từ Roberta & Vlad, đám cưới
7
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Roșu Florin đến từ Mirela & Alex - teaser, đám cưới
6
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Roșu Florin đến từ Alexandra & Daniel, đám cưới
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Roșu Florin đến từ K + S, đám cưới
Videographer Lens Art Media - Andrei Pantea
Cao cấp
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
9
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Lens Art Media - Andrei Pantea đến từ emergence, SameDayEdit, báo cáo, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
9
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Lens Art Media - Andrei Pantea đến từ ardent, SameDayEdit, báo cáo, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
7
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Lens Art Media - Andrei Pantea đến từ echoes, báo cáo, cầu hôn, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Lens Art Media - Andrei Pantea đến từ change, SameDayEdit, báo cáo, sự kiện, trẻ em, video âm nhạc
Videographer Despa Films
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
16
lượt thích
21
Nhận xét
Videographer Despa Films đến từ ANDRA & ALEX | Wedding at Manasia Manor, cầu hôn, sự kiện, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
7
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Despa Films đến từ Styled Shoot Linea Closer To The Moon, cầu hôn, quảng cáo, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
9
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Despa Films đến từ ANDREEA & ANDREI | Nunta la Fratelli, cầu hôn, sự kiện, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Videographer Cezar Brasoveanu
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
10
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Cezar Brasoveanu đến từ In Love, kỉ niệm, showreel, sự kiện, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Cezar Brasoveanu đến từ Something to My Heart, cầu hôn, showreel, sự kiện, đám cưới
10
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Cezar Brasoveanu đến từ The days will never forget!, cầu hôn, video trên không, đám cưới
11
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Cezar Brasoveanu đến từ Close to you!, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
Videographer Nicolas Sevastre
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
2
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Nicolas Sevastre đến từ Raluca & Filip | Wedding highlights, SameDayEdit, cầu hôn, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Nicolas Sevastre đến từ Carmen & Alexandru | Wedding highlights, SameDayEdit, sự kiện, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Nicolas Sevastre đến từ Damian │Christening, SameDayEdit, trẻ em
5
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Nicolas Sevastre đến từ Roxana si Adrian │Wedding Highlights, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
Videographer Sorin Militaru
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
5
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Sorin Militaru đến từ Parfum Flower Company, quảng cáo, sự kiện, video doanh nghiệp
0
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Sorin Militaru đến từ Wedding Liana & Virgil, sự kiện, video trên không, đám cưới
4
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Sorin Militaru đến từ Wedding Beatrice & Alastair, cầu hôn, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Sorin Militaru đến từ Wedding Simona & Daniel, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Videographer Mihai Voicu
Standard
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Mihai Voicu đến từ Andrei, Mihaela & Viorel- BEST MOMENTS, đám cưới
5
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Mihai Voicu đến từ Roxana & Andrei - Wedding highlights, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Mihai Voicu đến từ Irina & Robert - Wedding highlights, đám cưới
10
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Mihai Voicu đến từ Andreea & Marian - Wedding highlights, đám cưới
Videographer Stefan Dobre FILMS
Cao cấp
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Irina & Carol / the Story, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ s i m p l i c i t y / Eliza x Cristian, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Flori & Marian | The Story, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Madalina x George | The Story, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
 • Trang trước
 • Trang tiếp theo
 • Find available videographers

  1
  Submit a request for available videographers
  2
  View your list of videographers who are actually available for your event
  3
  Contact videographers from the list