Giải thưởng năm
WEVA ByAward 2018
Các thể loại đám cưới
1/1
WEVA ByAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - MIHAIL + ELENA

MIHAIL + ELENA

Videographer Dima Lobach

Min-xcơ, Bê-la-rút
Артур Приходкин — 10
Dmitry Novik — 10
Lukasz Kujawski — 8
Sergei Checha — 6
Кирилл Савицкий — 6
Vladimir Ermillov — 8
Alexey Cupid — 7
Артур Врагов — 6
∑ 61