PlAward2018

Annual professional wedding video award

Giai đoạn

Bài nộp
10/11 — 10/12/2018 UTC 0
Giám khảo
Ngày 11 tháng 12 năm 2018 — Ngày 15 tháng 01 năm 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc
Ngày 19 tháng 01 năm 2019

Tham gia

Free
for Tài khoản Pro
members
23 US$
for all
categories
Chỉ dành cho các user đến từ Ba Lan.

Videographer hay nhất

Danh hiệu cao nhất dành cho người vừa làm videographer vừa là editor vừa là designer.

Ban giám khảo

Lenny Pellico
Kamil Olszowy
Lukash Jankowsky
Marry Me Studio
Konrad Bursa
Dmitry Sedov
Piotr Sieciechowicz
Marek Kalabunowski
Rohman
Eugeny Romanov
Piotr Kulig
Trưởng ban giám khảo
Lenny Pellico
Bologna, Ý
My focus is to create a storytelling with the utmost truthfulness and sensitivity as possible, and I think that my previous work as a psychologist enhanced my empathic skills to view and feel the moments from this sentimental prospective.
Trưởng ban giám khảo
Kamil Olszowy
Gdańsk, Ba Lan
Obiektywni Grupa is one of the most beautiful things we've created. We are proud of her. That is why we are always committed and eternally smiling. We just love what we do.
Giám khảo
Lukash Jankowsky
Wrocław, Ba Lan
Prestige Films. We are artists and for us in the film counts honesty, sensitivity, beauty, appropriate devotion and beautiful staff.
Giám khảo
Marry Me Studio
Vác-sa-va, Ba Lan
Smartly dressed as your wedding guests Marry Me Studio team members disappear in the crowd gaining necessary discretion to film or photograph unique and natural moments of the event.
Giám khảo
Konrad Bursa
Gdańsk, Ba Lan
Low Light Productions is a marriage project (Agata from Poland and Konrad from Canada), which we’ve devoted our time, passion, creativity and commitment for over half a decade now.
Giám khảo
Dmitry Sedov
Mát-xcơ-va, Nga
Founder of the WEVA, producer, videographer with 20 years of experience.
Giám khảo
Piotr Sieciechowicz
Zielona Góra, Ba Lan
We do not work for prizes or awards. For us, filming is an absolute love. It is a passion that we can not turn off.
Giám khảo
Marek Kalabunowski
Lublin, Ba Lan
Founder of MarFilm. Cameraman, the creator of key shots that you will find in our films. The main editor and colourist.
Trưởng ban giám khảo
Rohman
Avignon, Pháp
Our passion is simple, it is the heart of our professional motivation: the beauty and love of the image, emotion, laughter, stolen moments to share. Marriage is a single day, the best day of life, which meets these conditions.
Giám khảo
Eugeny Romanov
Saint Petersburg, Nga
I like to make videos where people are most happy.
Giám khảo
Piotr Kulig
Kraków, Ba Lan
We specialize in the implementation of wedding films. Behind each pair there is another story, and we try to tell her in this unique and unique way.

Đề cử chính

Videographer
hay nhất

30 participants

Video
Editor hay nhất

22 participants

Cameraman
hay nhất

24 participants

Chuyên ngành đám cưới

Sound
Producer hay nhất

6 participants

SDE
Editor hay nhất

6 participants

Colorist
đẹp nhất

12 participants

Pilot
hay nhất

10 participants

Các thể loại đám cưới

Đám
cưới nổi bật nhất

30 participants

Bước
đi hay nhất

4 participants

Hôn
ước hay nhất

8 participants

Lưu
lại các khoảnh khắc

2 participants

For new users

Best
Young Professional

8 participants

Best
Debut of the Year

8 participants

Luật lệ

Ai có thể tham gia?

Những videographer đã đăng kí trên trang web WEVA.PRO là người trên 18 tuổi.
23 US$ cho tất cả các đề cử. Miễn phí dành cho Tài khoản Pro thành viên.
Chỉ dành cho các user đến từ Ba Lan.

Những loại video nào được chấp nhận?

Chỉ có video tuân thủ đầy đủ các mô tả và thông số kỹ thuật của các đề cử mới được phép tham gia cuộc thi.

Yêu cầu kỹ thuật

Để tham gia sơ bộ về cuộc thi, video sẽ được tải lên và lưu trữ trong Youtube hoặc Vimeo. Trong các hình thức tải lên video cho các đề cử, liên kết dẫn vào video phải thích hợp với video được lưu trữ. Chúng tôi mong các video được tải lên với định dạng HD. Các screenshot nên được tải cùng với video để cho thấy ý tưởng mà video mang lại. Các screenshot có kèm theo logo đều bị cấm.

Những video nào bị cấm?

Video không được phép tham gia cuộc thi nếu có chứa nội dung không phù hợp hoặc phi đạo đức, và sẽ được đưa vào danh sách hạn chế thông qua internet hoặc không tương ứng với các tiêu chuẩn truyền thống của video đám cưới. Video có thể bị xoá bỏ khỏi cuộc thi với sự quyết định của WEVA và quyết định đó không được bàn luận đến.

Có thể thêm vào một danh mục một số video không?

Không.

Các thủ tục đánh giá như thế nào?

Có 5 vị giám khảo chịu trách nhiệm về mỗi đề cử và chỉ được tham gia xếp hạng các video trong đề cử của họ. Sau khi thông báo bắt đầu bỏ phiếu, mỗi thành viên của ban giám khảo có thể xem video và bỏ phiếu bằng thang điểm tối đa là 10. Dựa trên mức tuân thủ các đề cử, chất lượng video, yếu tố bất ngờ, ấn tượng tổng quát. Các đánh giá có thể được thay đổi trong thời gian bỏ phiếu.

Khi các giám khảo chấm dứt việc bỏ phiếu, các trưởng ban giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Các trưởng ban giám khảo sẽ thông qua xem xét tất cả các đề cử nhưng chỉ đánh giá 5 video trong mỗi đề cử đạt được điểm cao nhất sau khi các giám khảo đánh giá chung.

Những giải thưởng nào mà người thắng cuộc sẽ được nhận?

Những người chiến thắng trong ba đề cử chính sẽ nhận được những bức tượng đặc biệt. Tất cả những người thắng cuộc sẽ nhận được chứng chỉ của cuộc thi và các biểu tượng đặc biệt trong hồ sơ của họ và Tài khoản Pro cho năm.

Việc chiến thắng có ảnh hưởng đối với đánh giá của videographer trong các cuộc thi khác?

Không.

Những điều quan trọng khác mà bạn cần biết

Bạn phải đồng ý với tất cả các quy tắc khi tham gia cuộc thi. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn là tác giả của tất cả các video mà bạn tải lên và không có bên thứ ba nào liên quan đến nó.

Bạn có câu hỏi? Cần sự giúp đỡ?

Vui lòng liên lạc với chúng tôi theo mẫu sau https://weva.pro/vi/feedback/ hoặc gửi e-mail cho chúng tôi info@weva.pro.