Videographer Peter Ksiezopolski
Siedlce, Ba Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings
in the Battles of the week
25
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

A&D

palace wedding+village session, a6300+ 18-105, vg30+50mm f1.8
· 971 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập