3 / 38
Video của ngày
Ngày 20 tháng 10 năm 2021
Videographer Ivory Films đến từ Be My Queen, SameDayEdit, báo cáo, đám cưới
Videographer Ivory Films đến từ Выше облаков, báo cáo, đám cưới
Video của ngày
Ngày 15 tháng 09 năm 2021
Videographer Ivory Films đến từ Are You Feelin’ OK?, báo cáo, sự kiện, đám cưới
Winner of the Battle of the week
13 — 19/09/2021
Videographer Ivory Films đến từ Your Love Is My Oasis, cầu hôn
Videographer Ivory Films đến từ Brais & Sofia, báo cáo, đám cưới
Winner of the Battle of the week
15 — 21/09/2021
Videographer Ivory Films đến từ Эд и Настя, SameDayEdit, cầu hôn, showreel, video trên không, đám cưới
Videographer Ivory Films đến từ Irina & Erek // Venice, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
Video của ngày
Ngày 23 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Ivory Films đến từ AWAYFROMHERE, cầu hôn
Videographer Ivory Films đến từ Alina&Danya, cầu hôn
Video trước tiếp theo
Video của ngày
Ngày 15 tháng 09 năm 2021

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập