Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2015
Video của ngày
Ngày 09 tháng 01 năm 2015
Video của ngày
Ngày 25 tháng 01 năm 2015
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2015
Video của ngày
Ngày 10 tháng 10 năm 2014
Video của ngày
Ngày 03 tháng 06 năm 2014
Video của ngày
Ngày 25 tháng 01 năm 2015
Videographer Atheaton Films
Chania, Hy Lạp
16
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Hold Me - S. Labropoulos, Music video

Music video for a lovesong.
· 13.877 views ·

Nhận xét:

  • Videographer Estudio Marhea
   Nice!!! I liked music too!!!
   · · 0
   • Videographer Atheaton Films
    Thanks! Lyrics are a bit tricky though.. ;-)
    · · 0
    • Videographer Estudio Marhea
     The google translator does not work well for music .... jajjaajaja
     · 0
  • Videographer StudioBlitz
   Hi. I am watching you for a long time. For example i like this video
   . It's my favorite by far and i want to congratulate your for the editing style and dynamics of the shots.
   · · 0
   • Videographer Atheaton Films
    Thank you so much! I really appreciate it!
    George
    · 0
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập