Videographer Royal Bindi
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Beautiful Wedding Showreel 2015 - All Couples - asian wedding Highlights - Royal Bindi

It has been a busy and fruitful year for our team here at Royal Bindi. To say our congratulations to the wonderful couples we have covered this year, we present this lovely highlight showreel. Unfortunately, we could not include all of our couples and for that we apologize, but we hope you will join us in wishing each newlywed a happy and loving 2015.
·1.750 views·

Nhận xét:

    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập