Video của ngày
Ngày 27 tháng 09 năm 2016
Video của ngày
Ngày 04 tháng 09 năm 2016
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 27 tháng 09 năm 2016
Videographer jurica kuštre
Da-gờ-rép, Crô-a-ti-a
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

HIGHLIGHTS - Wedding Photography & Cinematography - www.fidelis-studio.hr

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập