Videographer Jakov Sušac
Travnik, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Aleksandra & Ümit

Ah, that beautiful Switzerland. We had a privilege to meet this two amazing people, such a positive energy and interesting story. We wish them all the fine things in life, and we thank them for letting us be part of the most important moment in their life!

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập