Videographer Hypertex Film
Kraków, Ba Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
3
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Never Alone, Klaudia & Jakub, Sydney, Australia

Wedding and Sport emotions mixed in one film.
We are taking you into a long journey, through Sydney, Australia, Kuala Lumpur, Malaysia to Lodz, Poland and its speedway stadium.
It is exciting and emotional trip, and we do not talk just about emotions when the bride and groom say "yes" to each other, but also sport emotions on speedway track, where Jakub is the leading motorbike rider of the team.
Watch & enjoy!
Click "like" if you like it :-)
·1.509 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập