Video của ngày
Ngày 23 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/08 — 02/09/2017
Video của ngày
Ngày 21 tháng 04 năm 2017
Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 18 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/04 — 04/05/2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
134
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
REAL&SHORT presents DIANA and BRUNO in "Piano!"
a Wedding Film by ALEJANDRO CALORE - Cinematography by ALEJANDRO CALORE - Theme CINEMA PARADISO Live Performance by SARA SCOPELLITI - Still Photography by DEMETRIO CARACCIOLO - Edited by ALEJANDRO CALORE - Story by DIANA and BRUNO - Directed by ALEJANDRO CALORE - Shot on location at CATTEDRALE DI GERACE, RC, ITALY - Shot in collaboration with GIUSEPPE CALABRO - Coming soon
·4.862 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập