Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/12/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/10 — 03/11/2017
Video của ngày
Ngày 12 tháng 08 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
20 — 26/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/11/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/04/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 12/11/2017
Videographer MarFilm Studio
Lublin, Ba Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
8
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
155
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WEDDING SHOWREEL 2016

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập