Video của ngày
Ngày 04 tháng 06 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Mireia LLum
Barcelona, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
64
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Destination wedding, from Belgium to Brasil

(EN/ES/PT/FR SUBTITLES)
She is Brazilian, he is French. They met in Belgium and married in Brazil. A beautiful wedding with an even more beautiful story.
· 1.362 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập