Video của ngày
Ngày 07 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 20 tháng 09 năm 2017
Video của ngày
Ngày 05 tháng 08 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/09/2017
Video của ngày
Ngày 20 tháng 09 năm 2017
Videographer Alex Colom | Wedding's Art
Barcelona, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
5
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
71
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Volkswagen T3 Lovers | Ramon & Cristina

fotografo-bodas.net
https://www.instagram.com/weddingsart/
facebook.com/weddingsart.barcelona

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập